av Stig Broström, professor ved Århus Universitet. 

Artikkelen referer til en retrospektiv undersøgelse, der ønskede at belyse forskningsspørgsmålet: Pædagogisk kvalitet belyst gennem tiårige børns retrospektive oplevelse af deres børnehavetid. Med inddragelse af børn som medforskere gennemførte12 tiårige børn dataindsamling blandt deres klassekammerater. Børnene husker og omtaler først og fremmest deres kammerater i børnehaven, de reflekterer over hvad de legede og med hvem. Men kun godt og vel 1/3 af børnene omtaler deres pædagoger. Der omtales tilsvarende retrospektive undersøgelser og det diskuteres hvorfor børn ikke i større omfang husker deres børnehavepædagoger.

Artikkelen er publisert i Vera. 2015, 70, 34-39.