Derfor må barn leke i naturen

Av Jostein Sanderud (Høgskolen i Sogn og Fjordane) og Kirsti Pedersen Gurholt (Norges idrettshøgskole)

 

Hva har skjedd med «Ut på tur – aldri sur!» og «Det finnes ikke dårlig vær – bare dårlige klær!»? Lærer ikke barn lenger å leke i natur?

 

Les artikkelen på http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nih-bloggen/gurholt-kirsti-pedersen/derfor-ma-barn-leke-i-naturen/