I November 2014 arrangerte nettverket BIN-Norden konferansen Child Culture Research – an Interdisiplinary Scientific Topic ved Københavns Universitet. Nå ett år etter, kan BIN-Norden ved  gjesteredaktørene Jorunn Spord Borgen og Elin Eriksen Ødegaard, presentere resultatet fra siste års etterarbeid fra konferansen. 9 artikler fra 11 nordiske forskere tematiserer barnekultur som interdisiplinært forskningsfelt. Dette doble temanummeret er resultatet av innsendte og utvalgte konferansebidrag som forfatterne har videreutviklet til artikler. Disse har gjennomgått blind dobbel fagfellevurdering organisert gjennom tidsskriftet Barn, og en videre oppfølging gjennom gjesteredaksjonell tekstrespons i samarbeid med BIN-Nordens styringsgruppe. Artiklene har det til felles at de, gjennom ulike innfallsvinkler, bidrar til en ytterligere vitenskapliggjøring av det barnekulturelle forskningsfeltet og bringer status på forskningsfeltet videre. I dette temanummeret kan vi lese om studier som utforsker både horisontal og vertikal interdisiplinaritet. Vi leser om studier som setter sammen ulike perspektiver, der aktører fra ulike steder og ståsteder samarbeider. Vi blir informert om svakheter ved barnekulturforskning og får avslørt tankemodeller om barn og unge. Tentative alternative modeller blir presentert. Felles for artiklene er at synet på barn og unge er et syn der barn er deltakende, i sosiale, relasjonelle, fysiske, virtuelle og diskursive rom og steder.

Les mer om bidragene og forfatterne i Barn og på Tidsskriftet Barns nettside: