BETH JUCKER TOBeth Juncker EN

 

Efter 22 ½ år i Danmarks Bibliotekskoles / Det Informationsvidenskabelige Akademis / Københavns Universitets tjeneste har Beth besluttet at forlade sit professorat og gå på pension med udgangen af 2017.

I den anledning inviterer Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet til fratrædelsesforelæsning og efterfølgende reception.

Arrangementet finder sted på Københavns Universitet, Søndre Campus, Njalsgade 76, Bygning 4A, 2300 København S.

 

Onsdag den 8. november kl. 14 – 17

14 – 15: Fratrædelsesforelæsning i lokale 4A –0- 68

15.15 – 17.00: Reception (4A – 1. sal)

 

Af hensyn til plads og traktement bedes I tilmelde jer til Ida Høeg (ida.hoeg@hum.ku.dk) senest 1. november.

 

Formell invitasjon finner du her