BIN-Norden arrangerer sin konferanse i 2018 i et nordisk samarbeid med Jyväskylä University; Childhood and Materiality 2018. Styringsgruppen for BIN vil være med i utvelgelse av papers, panels, worskhops og symposier.

Alle presentasjoner vil foregå på engelsk. For call, datoer og frister, se: https://www.jyu.fi/en/congress/childhood2018 

 

BIN-Norden arrangerer også et masterkurs i metode i tilknytning til konferansen.