BIN-Norden (Barnekulturforskere i Norden) er et nordisk, tverrfaglig forskernettverk med fokus på barnekultur. Nettverket har humanistiske, samfunnsvitenskapelige og estetiske innfallsvinkler til barnekultur, men er også åpent for forskere med andre innfallsvinkler. BIN-Norden fungerer som møtested for kompetanseutvikling og forskningsutveksling på barnekulturområdet i Norden.

BIN-Norden har over 200 medlemmer. De fleste er aktive forskere, men nettverket innehar også formidlere, kunstnere og personer som primært arbeider med kulturadministrasjon.

Medlemskapet i BIN-Norden er personlig, ikke institusjonelt. De fleste tyngre forskningsinstitusjoner på det barnekulturelle felt i Norden er representert gjennom nettverksmedlemmene. BIN-Norden skal støtte nordisk barnekulturforskning. Det er viktig å understreke at den forskning som BIN-Nordens medlemmer utfører, eies og bekostes av forskerne selv (og de institusjoner de er tilknyttet), ikke av BIN-Norden.

BIN-Norden ledes av en styringsgruppe med representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Formannskapet, og dermed sekretariatet, går på skift mellom de nordiske landene. I 2013 tok Høgskolen i Bergen (Norge) over administrasjonen av nettverket, og formannskapet gikk til professor Jorunn Spord Borgen ved Norges Idrettshøgskole.

I august 2018 overtog Helle Marie Skovbjerg, Designskolen Kolding og Niels-Peder Osmundsen Hjøllund, Københavns Professionshøjskole ledelsen af BIN-Norden. Administrationen af netværket udspringer nu fra Designskolen Kolding.