• BIN-Norden medvirker til å bygge ned de nasjonale grensene og til å skape samhørighet og relasjoner mellom forskere i Norden
  • Gjennom BIN-Norden utveksles informasjon, metoder og resultater mellom nordiske forskere fram mot en bredere og rikere forståelse av den nordiske barndom og barnekultur
  • BIN-Norden stimulerer til fellesnordiske forskningsprosjekter og annet samarbeid mellom nordiske land
  • BIN-Norden bidrar til å styrke de nordiske språk som forskningsspråk
  • BIN-Norden søker såvel å styrke som å være med å skape det nordiske felleskapet
  • BIN- Norden søker å forstå og følge utviklingen av den nordiske barndommen og barnekulturen, i en erkjennelse av at barndommen og barnekulturen har en fellesskaps-skapende betydning i Norden
  • BIN-Norden har vokst opp nedenfra og har gjennom sin enestående ramme maktet å samle barnekulturforskere i Norden, forskere som ofte sitter i isolerte posisjoner på universitet og høgskoler i Norden
  • BIN-Norden er i forhold til internasjonale sammenhenger, blitt et strategisk og taktisk viktig nettverk