BIN-Norden spørger, nordiske forskere giver svar.

I 2004 igangsatte BIN-Norden en stor nordisk vidensopsamling. Med det overordnede spørgsmål: Børn & Kultur i det 21. århundrede – hvad ved vi? bad BIN forskere fra hele Norden på tværs af fag og forskningstraditioner om at bidrage med forskningsunderbygget viden. Visionen var at dele, diskutere, præcisere, samle og formidle den aktuelle viden, de nordiske forskningsmiljøer har og dermed bidrage til at afbøde tvivl og usikkerheder. Det var en del af visionen samtidig at undersøge, om vi i Norden kan tale om en særlig nordisk profil på dette felt.

 

Nordisk børnekultur har fra 1960erne til i dag gennemgået en række radikale forandringer. BIN-Norden spørger til ændringerne og deres betydning for forestillingerne om børn, barndom og børnekultur netop nu:

Kan ændringerne, set gennem barndomshistoriske, sociologiske, filosofiske, psykologiske, pædagogiske, folkloristiske, medievidenskabelige og kulturelle forskningstilgange, identificeres og beskrives?

Kan de, set med de samme forskningstilgange, bestemmes og begribes?
Kan ændringerne ses som en lineær udvikling?  Som et opbrud fra tidligere betingelser og forestillinger? Eller?
Har de konsekvenser for de forestillinger om børn, barndom og børnekultur, der har præget det 20.århundrede?
Har de forskningsmæssige konsekvenser – teoretiske og metodiske?
Har de formidlingsmæssige konsekvenser?