BIN-Nordens online publikasjoner omfatter hovedsaklig artikler tilknyttet tre konferanser som ble avholdt mellom 2005 og 2007, i forbindelse med prosjektet Børn og kultur i det 21. århundrede – hvad ved vi? I tillegg har vi lagt ut referanser til konferanserapporter før 2005. Boken Børn & kultur i Norden. Nordiske forskningsperspektiver i Dialog. Historien om et prosjekt, skrevet av Beth Juncker (tidligere leder for BIN-Norden nettverket), kan også leses fra våre nettsider. Under er en tekst skrevet av Beth Juncker, angående publikasjonene tilknyttet konferansene.

 

————————————–

Med konferencen Børn og kultur – i teori og metode? som fandt sted på Fondet for Dansk-Norsk Samarbejdes kursusejendom Shæffergården nord for København i december 2005 blev projektet Børn og kultur i det 21. århundrede – hvad ved vi? skudt i gang. I 2006 foregik det på Lysebu i Norge og i 2007, i Reykjavik på Island. Det handler om at give svar! Efter hver konference følger en række publikationer, der alle bidrager til det.

Projektet og dets konferencer er et forum for både forskere, forskerstuderende, formidlere og politikere. På konferencerne skaber det et frugtbart rum for vidensudveksling og diskussion, alle parter har glæde af.

I publikationsprocessen må vi, på grund af de krav der stilles til forskere og forskerstuderende skelne mellem publikationstyper. Skal de kunne få faglig kredit for deres indsats, fordrer det, at deres faglige bidrag har gennemgået en uvildig kollegial vurdering, en peer-reviewing proces, der tager stilling til – accepterer eller afviser – hvert enkelt bidrag.

De krav stilles ikke til indlæg af mere inspirerende eller formidlende karakter. Da begge typer af bidrag er uundværlige for projektet har vi i vores publikationsstrategi valgt at skelne mellem dem – og at værdsætte alle!

Alle publikationer uden hensyn til type redigeres af projektets hovedredaktør: Professor Ulf Palmenfelt, Visby, Universitetet på Gotland. Alle forskningsmæssige bidrag gennemgår derudover en kollegial vurderingsproces, en peer-reviewing, som ledes af hver enkelt konferences programkomité.

På Nordisk Ministeråds og BIN-Nordens vegne

Beth Juncker

Dr. Scient. Bibl., Professor i børnekultur