I anledning af Danmarks formandsskab for Nordisk Ministerråd i 2015 arrangerer Kulturstyrelsen en nordisk konference om børne- ungekulturelle strategier i de nordiske lande, den 6.11.2015. Tilmelding hurtigst muligt og senest 15. oktober 2015.