Childhood – A Journal of Global Child Research marks its 25th anniversary in 2018, which will be celebrated with a two-day seminar, arranged at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) November 5-6 2018. The four editors of the journal (Karl Hanson; Spyros Spyrou; Leena Alanen; Daniel Cook) and four invited keynote speakers will […]

Children’s rights in the Nordic context – 30 years with the UN Convention on the Rights of the Child In the forthcoming special issue, we seek papers on children’s rights in the Nordic context with diverse theoretical, methodological and thematic approaches. The overall goal of the special issue is to learn more about and critically […]

Boka Barn skaper Sted – Sted skaper Barn tar opp hva landskap, klima, værforhold, kultur og natur kan bety for barn. Forfatterne i denne antologien utforsker barns aktiviteter og barnehagepraksis gjennom steds- tids- og relasjonelle linjer. Tittelen gjenspeiler en dynamisk forståelse av sted, der mennesker og steder gjensidig skaper hverandre. Tim Ingolds økologiske antropologi, samt […]

Masterstudenter inviteres til å ta et metodekurs (3 ect) knyttet til den Internasjonale konferansen Childhoods and Materiality, som holdes i Finland 7-8 may, 2018.  Metodekurset er utviklet gjennom BIN-Norden nettverket, og dette er tredje gangen nettverket mottar støtte fra Nordplus. I 2015 ble kurset utviklet og i 2016 ble kurset gjennomført i tilknytning til konferansen Fears and […]

  Efter 22 ½ år i Danmarks Bibliotekskoles / Det Informationsvidenskabelige Akademis / Københavns Universitets tjeneste har Beth besluttet at forlade sit professorat og gå på pension med udgangen af 2017. I den anledning inviterer Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet til fratrædelsesforelæsning og efterfølgende reception.

Vi har gleden av å invitere til nordisk forskningsseminar 30. november i Trondheim. Tittelen er Barneperspektiv i nordisk pedagogikk- og barne/ungdomsforskning. Vi ønsker å ta opp drøftinger som Norsk senter for barneforskning satte i gang for mange år tilbake (BARN nr. 1/91) og dermed bidra til å «gjøre barneperspektivene våre til gjenstand for kontinuerlig problematisering […]

Welcome to Childhood and Materiality, the VIII Conference on Childhood Studies in Finland! The Conference will be held on May 7- 9, 2018 at the University of Jyväskylä, Finland.   Confirmed keynote speakers: – Leena Alanen (University of Jyväskylä) – Ivar Frønes (University of Oslo) – Nick Lee (Warwick University) – Ida Wentzel Winther (University […]

BIN-Norden arrangerer sin konferanse i 2018 i et nordisk samarbeid med Jyväskylä University; Childhood and Materiality 2018. Styringsgruppen for BIN vil være med i utvelgelse av papers, panels, worskhops og symposier.

  New Nordplus grants (28 000 Euro) for the project Nordic childhood(s) in Transformation – Methodology for New Knowledge and Understandings. Master students are invited to take a 3 ect methodology course that connects to a research conference on Childhoods and Materiality held in Finland 7-8 of Mai, 2018.