Childhood – A Journal of Global Child Research marks its 25th anniversary in 2018, which will be celebrated with a two-day seminar, arranged at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) November 5-6 2018. The four editors of the journal (Karl Hanson; Spyros Spyrou; Leena Alanen; Daniel Cook) and four invited keynote speakers will […]

Boka Barn skaper Sted – Sted skaper Barn tar opp hva landskap, klima, værforhold, kultur og natur kan bety for barn. Forfatterne i denne antologien utforsker barns aktiviteter og barnehagepraksis gjennom steds- tids- og relasjonelle linjer. Tittelen gjenspeiler en dynamisk forståelse av sted, der mennesker og steder gjensidig skaper hverandre. Tim Ingolds økologiske antropologi, samt […]

Masterstudenter inviteres til å ta et metodekurs (3 ect) knyttet til den Internasjonale konferansen Childhoods and Materiality, som holdes i Finland 7-8 may, 2018.  Metodekurset er utviklet gjennom BIN-Norden nettverket, og dette er tredje gangen nettverket mottar støtte fra Nordplus. I 2015 ble kurset utviklet og i 2016 ble kurset gjennomført i tilknytning til konferansen Fears and […]

  Efter 22 ½ år i Danmarks Bibliotekskoles / Det Informationsvidenskabelige Akademis / Københavns Universitets tjeneste har Beth besluttet at forlade sit professorat og gå på pension med udgangen af 2017. I den anledning inviterer Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet til fratrædelsesforelæsning og efterfølgende reception.

Vi har gleden av å invitere til nordisk forskningsseminar 30. november i Trondheim. Tittelen er Barneperspektiv i nordisk pedagogikk- og barne/ungdomsforskning. Vi ønsker å ta opp drøftinger som Norsk senter for barneforskning satte i gang for mange år tilbake (BARN nr. 1/91) og dermed bidra til å «gjøre barneperspektivene våre til gjenstand for kontinuerlig problematisering […]

Welcome to Childhood and Materiality, the VIII Conference on Childhood Studies in Finland! The Conference will be held on May 7- 9, 2018 at the University of Jyväskylä, Finland.   Confirmed keynote speakers: – Leena Alanen (University of Jyväskylä) – Ivar Frønes (University of Oslo) – Nick Lee (Warwick University) – Ida Wentzel Winther (University […]

BIN-Norden arrangerer sin konferanse i 2018 i et nordisk samarbeid med Jyväskylä University; Childhood and Materiality 2018. Styringsgruppen for BIN vil være med i utvelgelse av papers, panels, worskhops og symposier.

  New Nordplus grants (28 000 Euro) for the project Nordic childhood(s) in Transformation – Methodology for New Knowledge and Understandings. Master students are invited to take a 3 ect methodology course that connects to a research conference on Childhoods and Materiality held in Finland 7-8 of Mai, 2018.

Norsk kulturråd skal starte et nytt forskningsprogram om barn og unge og kunst og kultur i 2017. På Kulturrådets innspillseminar etterlyste professorene Jorunn Spord Borgen (NIH/HVL) og Elin Eriksen Ødegaard (HVL) en fornyelse av eksisterende barndomsforståelser.