Masterstudenter inviteres til å ta et metodekurs (3 ect) knyttet til den Internasjonale konferansen Childhoods and Materiality, som holdes i Finland 7-8 may, 2018.  Metodekurset er utviklet gjennom BIN-Norden nettverket, og dette er tredje gangen nettverket mottar støtte fra Nordplus. I 2015 ble kurset utviklet og i 2016 ble kurset gjennomført i tilknytning til konferansen Fears and […]

Beth Juncker EN

  Efter 22 ½ år i Danmarks Bibliotekskoles / Det Informationsvidenskabelige Akademis / Københavns Universitets tjeneste har Beth besluttet at forlade sit professorat og gå på pension med udgangen af 2017. I den anledning inviterer Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet til fratrædelsesforelæsning og efterfølgende reception.

Vi har gleden av å invitere til nordisk forskningsseminar 30. november i Trondheim. Tittelen er Barneperspektiv i nordisk pedagogikk- og barne/ungdomsforskning. Vi ønsker å ta opp drøftinger som Norsk senter for barneforskning satte i gang for mange år tilbake (BARN nr. 1/91) og dermed bidra til å «gjøre barneperspektivene våre til gjenstand for kontinuerlig problematisering […]

Welcome to Childhood and Materiality, the VIII Conference on Childhood Studies in Finland! The Conference will be held on May 7- 9, 2018 at the University of Jyväskylä, Finland.   Confirmed keynote speakers: – Leena Alanen (University of Jyväskylä) – Ivar Frønes (University of Oslo) – Nick Lee (Warwick University) – Ida Wentzel Winther (University […]

BIN-Norden arrangerer sin konferanse i 2018 i et nordisk samarbeid med Jyväskylä University; Childhood and Materiality 2018. Styringsgruppen for BIN vil være med i utvelgelse av papers, panels, worskhops og symposier.

  New Nordplus grants (28 000 Euro) for the project Nordic childhood(s) in Transformation – Methodology for New Knowledge and Understandings. Master students are invited to take a 3 ect methodology course that connects to a research conference on Childhoods and Materiality held in Finland 7-8 of Mai, 2018.

F.v.: Jorunn Spord Borgen, professor, Norges idrettshøgskole, NIH/HVL, Viggo Vestel, forsker II, Senter for velferds – og arbeidslivsforskning, HiOA, Elin Eriksen Ødegaard, professor og prodekan for forskning, HVL, Boel Christensen-Scheel, førsteamanuensis, HiOA, Tone Pernille Østern, professor, NTNU og leder av paneldebatten, Gerd Elise Mørland. Foto: Skjermdump fra video, Norsk kulturråd

Norsk kulturråd skal starte et nytt forskningsprogram om barn og unge og kunst og kultur i 2017. På Kulturrådets innspillseminar etterlyste professorene Jorunn Spord Borgen (NIH/HVL) og Elin Eriksen Ødegaard (HVL) en fornyelse av eksisterende barndomsforståelser.

Styringsgruppen København  2017

Videreutvikling av mastergradskurset Methodology in Child Culture Research. Med støtte fra Senter for internasjonalisering – NORDPLUS Høyere utdanning ble kurset Methodology in Child Culture Research utprøvd i November 2016. Tilsammen  tretten mastergradsstudenter deltok. Kurset ble holdt i forbindelse med BIN-Norden konferansen for 2016: Fears and Pleasures in Nordic Childhoods. Kurset startet opp en dag før […]

BØRNE- OG UNGEKULTUR IFØLGE MOURITSENS METODE   Fredag d. 3. februar afholder vi på SDU et symposium, som vi tror, du gerne vil deltage i. Et symposium som er et samtaleforum for alle, der er interesserede i at udveksle tanker om og erfaringer med det børne- og ungekulturelle felt i et historisk, aktuelt og fremtidigt […]