Videreutvikling av mastergradskurset Methodology in Child Culture Research. Med støtte fra Senter for internasjonalisering – NORDPLUS Høyere utdanning ble kurset Methodology in Child Culture Research utprøvd i November 2016. Tilsammen  tretten mastergradsstudenter deltok. Kurset ble holdt i forbindelse med BIN-Norden konferansen for 2016: Fears and Pleasures in Nordic Childhoods. Kurset startet opp en dag før […]

BØRNE- OG UNGEKULTUR IFØLGE MOURITSENS METODE   Fredag d. 3. februar afholder vi på SDU et symposium, som vi tror, du gerne vil deltage i. Et symposium som er et samtaleforum for alle, der er interesserede i at udveksle tanker om og erfaringer med det børne- og ungekulturelle felt i et historisk, aktuelt og fremtidigt […]

The project Nordic childhood(s) in Transformation – Methodology for New Knowledge and Understandings in Higher Education– step II has been approved with 22 829 EURO for 2016- 2017. Master students are now invited to a joint intensive methodology course (3days) at master’s degree level in Oslo, November 2016. The course will be held in connection […]

The Call for papers submission deadline has been extended to Tuesday 15th March 2016 All the important dates contected to the BIN Norden Conference 2016: Fears and Pleasures in Nordic Childhoods are presented below. Important dates Deadline for abstract submission: 15th March 2016 Deadline for panels/workshops proposals: 15th March 2016 Notification of acceptance: 2nd May 2016 Registration: from […]

The Conference Fears and Pleasures In Nordic Childhoods will be held 10th–11th November 2016 at Lysebu, Oslo. We invite researchers from a wide range of disciplines to contribute to the discussions concerning the pleasures and fears in and around childhoods. The most important dates will be: 1st March 2016 (deadline for abstract submission).  Call for […]

I November 2014 arrangerte nettverket BIN-Norden konferansen Child Culture Research – an Interdisiplinary Scientific Topic ved Københavns Universitet. Nå ett år etter, kan BIN-Norden ved  gjesteredaktørene Jorunn Spord Borgen og Elin Eriksen Ødegaard, presentere resultatet fra siste års etterarbeid fra konferansen. 9 artikler fra 11 nordiske forskere tematiserer barnekultur som interdisiplinært forskningsfelt. Dette doble temanummeret […]

The project ‘Nordic childhood(s) in Transformation – Methodology for New Understandings’ is an innovative project that aims to develop interdisciplinary knowledge and methods for studies of childhood. Our uniform understanding of the Nordic childhood is being challenged as the conditions for cultural participation by children and adolescents are negotiated and constructed in new ways through […]

Karin Helander, vicerektor för HS-området och professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, tilldelas Junipriset för sina gärningar inom barnkulturforskningen. Les mer her

FNs barnekonvensjon er grunnlag for et engasjement og debatt rundt barns kulturelle og demokratiske rettigheter, samt voksnes rolle og barns plass når det gjelder ivaretakelsen av disse rettighetene.

I forbindelse med Nordisk seminar om barnekultur i Landskrona 12-13. mai 2014 (gjennomført med støtte fra Nordisk Kulturfond/Nordic Culture Point) ble det vedtatt et opprop som knytter barns rettigheter til lek og kunst. Les oppropet/charteret med tilhørende underskrifter under, etterfulgt av innsigelser fra Margareta Rönnberg.

I 2013 flyttet BIN-Norden administrasjonen av nettverket fra Danmark til Norge og 4. november ble BIN-Nordens styringsgruppemøte for 2013 avholdt ved Høgskolen i Bergen.