Att träna och tävla är komiskt. Sport enligt svenska fiktionsfilmer 1930-2015, Visby: Filmförlaget 2015. Varför bryr sig sportforskare inte om fiktionsfilm? Inte ens de sportforskare som säger sig fokusera mediesport medräknar biografmediet. Film­forskare tycks å andra sidan vara ointresserade av komedier, särskilt när det gäller sport. Det gäller faktiskt globalt. Beror det i det svenska fallet på […]

av Ylva Ågren, Fil. dr, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen /Centrum för barnkulturforskning i Stockholm. Avhandlingen undersöker hur syskon samspelar och skapar mening och social ordning inom ramen för olika mediepraktiker i hemmiljö. Tidigare forskning kring barns mediebruk har ofta kretsat kring en enskild medieaktivitet. Studier som inkluderar barns användning av flera medier, och som därtill undersöker hur dessa […]

The project ‘Nordic childhood(s) in Transformation – Methodology for New Understandings’ is an innovative project that aims to develop interdisciplinary knowledge and methods for studies of childhood. Our uniform understanding of the Nordic childhood is being challenged as the conditions for cultural participation by children and adolescents are negotiated and constructed in new ways through […]

Karin Helander, vicerektor för HS-området och professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, tilldelas Junipriset för sina gärningar inom barnkulturforskningen. Les mer her

Beyond Observations, Narratives and Young Children This book provides important insights into narratives and young children. It is structured to help others learn more about the importance of narrative approaches and early childhood education. The first section of the book explores the concept of narrative across the current research field. The second section explores a […]

av Kari Carlsen, 1. amanuensis ved Institutt for forming og formgiving ved Høgskolen i Telemark. Forming (Arts and crafts) and children’s creative action with materials and tools are less in use in the kindergarten than before. Political focus on children’s early learning has led to shifts in kindergartens toward other specific disciplines, and requirements for individual […]

av Liv Torunn Grindheim, førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Bergen. Avhandlinga er eit bidrag til å forstå meir om barna sine kvardagsliv i barnehagen gjennom å få kjennskap til korleis barn, som kan sjåast som borgarar, gjer borgarskap. Barna si deltaking i kvardagsliva sine er forstått som å gjere borgarskap. Det er tatt utgangspunkt i […]

av Stig Broström, professor ved Århus Universitet.  Artikkelen referer til en retrospektiv undersøgelse, der ønskede at belyse forskningsspørgsmålet: Pædagogisk kvalitet belyst gennem tiårige børns retrospektive oplevelse af deres børnehavetid. Med inddragelse af børn som medforskere gennemførte12 tiårige børn dataindsamling blandt deres klassekammerater. Børnene husker og omtaler først og fremmest deres kammerater i børnehaven, de reflekterer over […]

BIN Conference 2014 Child Culture Research – an Interdisiplinary Scientific   The conference was held from 7 to 8 November 2014 at the University of Copenhagen and hosted by The Royal School of Library and Information Science (Informationsvidenskabelige Akademi – IVA). BIN-Norden is the leading venue for researchers, practitioners and theorists to present recent results, […]