Boka Barn skaper Sted – Sted skaper Barn tar opp hva landskap, klima, værforhold, kultur og natur kan bety for barn. Forfatterne i denne antologien utforsker barns aktiviteter og barnehagepraksis gjennom steds- tids- og relasjonelle linjer. Tittelen gjenspeiler en dynamisk forståelse av sted, der mennesker og steder gjensidig skaper hverandre. Tim Ingolds økologiske antropologi, samt […]

PERSPEKTIVER PÅ LEG   Perspektiver på leg handler om legen og det legende i livet. Bogen præsenterer fire perspektiver på leg – tre klassiske og et nyt. Spørgsmålet til legens væsen og værdi, legens redskaber og relationer er blevet stillet af mange pædagogiske tænkere gennem tiden. Spørgsmålene ligner ofte hinanden, men svarerne er meget forskellige, […]

Beyond Observations, Narratives and Young Children This book provides important insights into narratives and young children. It is structured to help others learn more about the importance of narrative approaches and early childhood education. The first section of the book explores the concept of narrative across the current research field. The second section explores a […]

På spor etter lek – lek under moderne vilkår

Hva forstår vi med barns lek? Og hva slags vilkår får leken under moderne vilkår? Lek utgjør en stor del av barndommen og har interessert forskere til alle tider. Imidlertid eksisterer det svært ulike oppfatninger om lekens betydning og rolle.

I denne boken samles svenske, danske og norske forskere med det som mål å vise mangfoldet og ulike betydninger som leken kan ha i barnets liv. Boken er ment å skulle inspirere og bevisstgjøre barnehagelærerstudenter og praktikere til å bedre forstå lekens vesen og betydning for barn.

Fyrtøjet – eventyrmagi og børnekultur. Historien om et børnekulturhus i Odense.
Børnekulturhuset Fyrtøjet blev opført i 1997 som nabo til H.C. Andersens Hus i Odense og var dermed Danmarks første børnekulturhus. Fyrtøjet formidler H.C. Andersens eventyr med levende fortælling, teater og drama, musik og billedkunst for børn – og også for voksne.

Børns liv og leg med medier

Der er ingen børn, hvis største ønske eller primære behov er en iPad. Derimod er det alle børns største ønske og behov at have det godt med deres familie, at have en god ven og at være i et miljø, hvor de kan leve, lege og lære. Men liv, leg og læring finder i dagens Danmark høj grad sted i, med og igennem medier. Derfor er det væsentligt at se på, hvilken rolle medierne spiller i børns liv, hvad de bruger dem til, og hvilken betydning de selv tillægger dem.

Børns liv og leg med medier handler om, hvorfor vi som voksne er nødt til at forholde os engageret og nuanceret til børns brug af medier. Bogen giver et bud på, hvad det er for nogle børn, man møder i vuggestue, børnehave og fritids-tilbud i dag, hvilken rolle medierne spiller for deres leg og læring, og hvordan man som pædagog kan forholde sig åbent og konstruktivt til børns brug af medier.

Tekster om leg.

Gennem historien har mange forskellige forestillinger og tanker været med til at skabe og påvirke de ideer, vi har om leg i dag. Med et historisk perspektiv bliver det synligt, at forståelsen af leg er vævet tæt sammen med nogle af de store spørgsmål om menneskelivet. Leg er et forunderligt menneskeligt fænom. Det har gennem århundreder fascineret og forundret teoretikere og filosoffer. Tekster om leg er uddrag af danske og udenlandske tekster om leg og spil og viser, at legen er en aktivitet, der både skal værnes om og gøres plads til, hele livet.

Barns rätt till sin röst. Om de yngstas politiska och kommunikativa rättigheter.

Den 20 november 2014 fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 25 år. Den har onek­ligen åstadkommit en hel del, men mycket återstår. Det är t.ex. hög tid att införa allmän och lika rösträtt i Sverige. Barn är den grupp som fort­farande inte omfattas. År 2039 tor­de det vara obegripligt att det dröjt så länge innan de tillerkändes rätten att rösta.

Här presenteras argumenten för och emot barns rätt att göra sin röst hörd och kunna påverka. De flesta förespråkare har föreslagit att för­­äld­rar­na skulle bli ett slags ställföre­trädare: mamman skulle förvalta en röst för var­­je barn, eller för­­äldrarna ha en halv extraröst vardera per barn. Några få anser att barnen själva givet­­vis ska avge sin röst, vilket även blir denna boks slutsats. Således inte bara äga en röst, utan ha rätten att själv rösta.

Om leg. Bogen her handler om legen og det legende i livet. Hvordan folder legen sig ud? Hvordan kan vi forstå leg? Og hvordan kan vi tale om leg? I bogen møder vi 17 børn og deres familier. Børnene leger i alle mulige sammenhænge, med alle mulige redskaber, og disse konkrete legesituationer er afsæt for […]