FNs barnekonvensjon er grunnlag for et engasjement og debatt rundt barns kulturelle og demokratiske rettigheter, samt voksnes rolle og barns plass når det gjelder ivaretakelsen av disse rettighetene.

I forbindelse med Nordisk seminar om barnekultur i Landskrona 12-13. mai 2014 (gjennomført med støtte fra Nordisk Kulturfond/Nordic Culture Point) ble det vedtatt et opprop som knytter barns rettigheter til lek og kunst. Les oppropet/charteret med tilhørende underskrifter under, etterfulgt av innsigelser fra Margareta Rönnberg.

 

Charteret vedtatt på Nordisk seminar om barnekultur kan lastes ned i dansk, svensk eller norsk versjon. Underskrifter finner du her.

 

Innsigelser til charteret, fra Margareta Rönnberg, finner du her.