Norsk kulturråd skal starte et nytt forskningsprogram om barn og unge og kunst og kultur i 2017. På Kulturrådets innspillseminar etterlyste professorene Jorunn Spord Borgen (NIH/HVL) og Elin Eriksen Ødegaard (HVL) en fornyelse av eksisterende barndomsforståelser.

Jorunn Spord Borgen sa videre at hun forstod at ambisjonen til Kulturrådet nå er å åpne opp for interdisiplinær forskning. Hun viste til at det nordiske forskernettverket BIN-Norden (Barnekulturforskere i Norden) som hun leder sammen med Ødegaard, er opptatt av hvordan forskning relatert til barn og unge kan hente vitenskapelige og metodiske grunnlag fra en lang rekke disipliner og kunnskapstradisjoner.

Borgen understreket at forskningens gjenstand – barn og unge og kultur – vanskelig lar seg identifisere og diskutere fra ett perspektiv alene. Barndom kan ikke lenger ses som èn verden i verden, men som ulik(e), erfart(e) barndom(mer), i et globalt perspektiv.

Professor Elin Eriksen Ødegaard mente det ville være nyttig for nye barndomsforståelser om det nye programmet ville tillate helhetlige design der man kan rette oppmerksomheten mot barn og unge i mer spesifikke kontekster, men også mellom de ulike kontekstene som barn og unge beveger seg i.

 

 

F.v.: Jorunn Spord Borgen, professor, Norges idrettshøgskole, NIH/HVL, Viggo Vestel, forsker II, Senter for velferds – og arbeidslivsforskning, HiOA, Elin Eriksen Ødegaard, professor og prodekan for forskning, HVL, Boel Christensen-Scheel, førsteamanuensis, HiOA, Tone Pernille Østern, professor, NTNU og leder av paneldebatten, Gerd Elise Mørland. Foto: Skjermdump fra video, Norsk kulturråd

 

 

Teksten over er et utdrag fra en nyhetssaken hos Høgskolen på Vestlandet. Les hele saken ved å følge linken under:

http://www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-kunstfag-kultur-og-kommunikasjon/nytt-fra-senteret/etterlyser-en-fornyelse-av-eksisterende-barndomsforstaelser/