BARNEKULTURFORSKNING I NORDEN –

Et tverrfaglig nettverk for forskningsbasert kunnskap om Nordisk barnekultur.

Unge nordiske forskere bringer nå ny kunnskap til barnekulturfeltet. Nettverket Barnekulturforskning i Norden (BIN-Norden) arbeider i perioden 2014-2018 med målsettinger om å få fram ny interdisiplinær kunnskap om barnekultur i Norden gjennom prosjektet Nordic Childhoods in Transformation (finansiert gjennom Nordplus Høyere utdanning) og gjennom tre konferanser arrangert av samarbeidende Nordiske Universiteter og høgskoler. Konferanseserien består av:

  1. 2014 i Danmark: Child Culture Research – an Interdisiplinary Scientific Topic (Copenhagen University & Bergen University College)
  2. 2016 i Norge: Fears and Pleasures in Nordic Childhoods (Norwegian School of Sport Sciences & Bergen University College)
  3. 2018 i Finland: Upcoming conference at University of Jyväskylä (& Bergen University College)

 

Forskere som presenterte sin forskning på den første konferansen i 2014, fikk anledning til å bli fagfellevurdert for publisering i det nordiske tidsskriftet Barn – Forskning om barn og barndom i Norden. Resultater fra nyere barnekulturforskning kan nå leses i temanummeret: Barnekultur som interdisiplinært forskningsfelt  i Barn, nr. 3 -4 , 2015 . Gjesteredaktører var Jorunn Spord Borgen og Elin Eriksen Ødegaard.

Nå står 2016 konferansen for døren. I call for papers vektlegges det at: Diversity challenges our traditionally uniform understanding of Nordic childhood, which is strongly in need of renewal. In particular, we must deepen our knowledge of the diversity of children and adolescents’ cultural participation and develop methods of studying this essential facet of our society.

Konferansen har akseptert en rekke ‘papers’ og følgende mer utdypende ‘panels’

  • Fears and pleasures – concepts for opening up the diversity of Nordic childhoods by two generations of researchers
  • Environmental fears I: To fear and care about nature
  • Environmental fears II: Fear or pleasure in artificial and/or digital nature
  • Studies in Childhood, Children’s Culture and Play Culture – Mouritsen’s Method then, now and in the future
  • Children’s fear of food and trust in taste

For mer informasjon om ‘Papers’ and ‘panels’ se i  ‘Book of abstracts’ på BIN-Norden nettsiden. Det arbeides nå med muligheter for nordisk publisering av forskningen som presenteres på denne konferansen.

 

Velkommen til en Nordisk konferanse om barnekultur basert på ny forskning!