Blik for leg.
IPA afholder konference d. 25. marts 2019 om forskellige forståelser af leg i teori og praksis. Det sker i lyset af den nye centrale placering, som legen har fået både i lovgivningen og i den aktuelle pædagogiske debat.
IPA vil med konference bidrage til at udvikle og nuancere legebegrebet, bl.a. for at overskride den traditionelle modsætning mellem leg og læring, og således skabe blik for legens mange facetter. Konferencen retter sig både mod undervisere på professionshøjskolerne og ansatte i skole og dagtilbud.

Følg med her