Karin Helander, vicerektor för HS-området och professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, tilldelas Junipriset för sina gärningar inom barnkulturforskningen. Les mer her