Dette forskningsseminaret er et initiatiativ fra forskergruppen Methodologies for Nordic Childhood Research og et samarbeid med BARNkunne – Senter for barnehageforskning.