Her finner du linker til barnekulturfeltet i de nordiske landene – innenfor forskning, politikk, nettverk og prosjekter.

 

Norge

Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kunstløftet, Kulturrådet

Den kulturelle skolesekken, Kulturrådet

NOSEB (Norsk Senter for barndomsforskning), NTNU

Barnehagen som danningsarena, forskningsprosjekt, Høgskolen i Bergen

 

Sverige

Bolla, Kulturrådet

Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet

Barnforskning, Linköpings universitet

Kultur for och av barn, forskningsprosjekt, Linköpings universitet

Barnekulturblogg

Danmark

Børnekulturportalen, Børnekulturens Netværk

Figura Ensemble, musikalsk kollektiv

DMKL, Danske Musik- og Kulturskoleledere

 

Finland

 

 

Island

Nordens Hus, forum for formidling av nordisk kultur og samarbeid

 

Samarbeid

Norden, The Nordic Council