Videreutvikling av mastergradskurset Methodology in Child Culture Research.

Med støtte fra Senter for internasjonalisering – NORDPLUS Høyere utdanning ble kurset Methodology in Child Culture Research utprøvd i November 2016. Tilsammen  tretten mastergradsstudenter deltok. Kurset ble holdt i forbindelse med BIN-Norden konferansen for 2016: Fears and Pleasures in Nordic Childhoods. Kurset startet opp en dag før konferansen med metodeseminar, og masterstudentene deltok på konferansen samt at de hadde kollokvier undervise og som avslutning av kurset.

Kurset ble holdt av medlemmer av styringsgruppen, Jorunn Spord Borgen, Elin Eriksen Ødegaard, Helle Marie Skovbjerg, Pauline von Bonsdorff, Susanne Ylönen, Niels-Peder Osmundsen Hjøllund og Alicja Renata Sadownik, som alle var involvert i forskjellige deler av kurset (seminar, forelesning og avslutningskollokviet), og stipendiat Ida Marie Lyså var ansvarlig for kollokviene. Et annet medlem av styringsgruppen, stipendiat Eirik Aarskog, bidro også til diskusjonene i kollokviene. Kurset var nært knyttet opp til konferansen. Studentene skulle delta som publikum på konferansen og overvære paper presentasjoner og panels med fokus på noen konkrete spørsmål eller fokusområder. Disse var: 1) å identifisere hvordan forskere presenterer sitt forskningsdesign og sine metoder – med fokus på hvordan design og metode skapte vilkår for kunnskap og forståelse av barnekultur, 2) identifisere hvilke problemer, dilemma og spørsmål som forskere presenterte, og hvordan barnet var posisjonert i forhold til disse, og 3) identifisere hvordan forskere relaterte seg til (inter)disiplinære forskningsfelt. Disse spørsmålene ble diskutert og reflektert rundt på kollokviene. Etter konferansen har studentene levert en bloggtekst, og de har fått kursbevis ved fullføring av kurset. Evalueringen fra studentene viser at kurset ga nye innsikter om metodespørsmål og at studentene syntes de fikk bedre forståelse for hva barnekulturforskning kan være gjennom å delta på konferansen.

 

 

Styringsgruppen håper på videre NORDPLUS-støtte for å kunne holde kurset igjen på  Jyväskylä University i forbindelse med konferansen Childhoods and Materiality, i juni 2018.

 

Styringsgruppen København 2017

 

Dette, og mer til, var det styringsgruppen planla under siste samling ved Schäffergården utenfor København 13-16 mars, 2017.