Vi har gleden av å invitere til nordisk forskningsseminar 30. november i Trondheim. Tittelen er Barneperspektiv i nordisk pedagogikk- og barne/ungdomsforskning.
Vi ønsker å ta opp drøftinger som Norsk senter for barneforskning satte i gang for mange år tilbake (BARN nr. 1/91) og dermed
bidra til å «gjøre barneperspektivene våre til gjenstand for kontinuerlig problematisering og drøfting», slik Marianne Gullestad utrykte det den gang (se vedlegg).

 

Innledere vil være

  • Hanne Warming, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet.
  • Disa Bergnehr, School of Health and Welfare, Jönköping University.
  • Lars Løvlie, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
  • Anne Trine Kjørholt, Norsk senter for barneforskning, IPL, NTNU
  • Einar Sundsdal/Maria Øksnes, Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL)/ Institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU
  • Vebjørg Tingstad, Norsk senter for barneforskning, IPL, NTNU

 

Et mer detaljert program med tid, sted og tittel på innleggene kommer.

 

Seminaret er åpent for alle, gratis og deltagerne vil få kaffi, frukt og formiddagsmat.

 

Seminaret er et samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og livslang læring, NOSEB og Institutt for lærerutdanning, NTNU.

 

Påmelding einar.sundsdal@ntnu.no

 

Vennlig hilsen

Maria Øksnes, Einar Sundsdal og Vebjørg Tingstad