Barn, kunst og kultur.

Et klokt kunstnerhode har sagt at all god kunst er god pedagogikk, men ikke all pedagogikk er god kunst. I barns liv kan kunsten være med på å danne grunnlag for livsinnhold, måter å se verden på, mulighet til å uttrykke seg med både ord og visuelle virkemidler og til nettopp å lære.

I denne boka gir kunstnere, formidlere og forskere sitt innspill til svaret. Felles for alle forfatterne er at de er opptatt av at barn skal få oppleve god kunst, kunst som er skapt for barn.

Marit Bakken og Sidsel Bjerke Hommersand. 2013. Universitetsforlaget, Oslo.

 

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/profilering%7C%7Caktuelle-boker%7C%7Cbarn-kunst-og-kultur.html