På spor etter lek – lek under moderne vilkår

 

Hva forstår vi med barns lek? Og hva slags vilkår får leken under moderne vilkår? Lek utgjør en stor del av barndommen og har interessert forskere til alle tider. Imidlertid eksisterer det svært ulike oppfatninger om lekens betydning og rolle. Mens noen fokuserer på lekens verdi for barns utvikling og læring, er andre forskere mer opptatt av lekens egenverdi. I denne boken samles svenske, danske og norske forskere med det som mål å vise mangfoldet og ulike betydninger som leken kan ha i barnets liv. Boken er ment å skulle inspirere og bevisstgjøre barnehagelærerstudenter og praktikere til å bedre forstå lekens vesen og betydning for barn. Blant noen av tema som belyses er lek og identitet; lek og etikk; leketøyets muligheter; lekens egenverdi; lærende lek; lekestemning; lekens sosialpsykologiske betydning; voksnes ansvar for å tilrettelegge for lek; bevegelseslek; kjønnsperspektiv på lek; lek som eksistensiell kraft; barn som ikke leker, utforskende konstruksjonslek, fantasilek; multimodal lek og lekens paradoks.

 

Flere medlemmer i BIN-Norden er bidragsytere i boken.

 

https://www.ark.no/ark/catalog/productDetail.jsf?area=STUDENT_PEDAGOGIKK&sort=YEAR_DESCENDING&wec-appid=ARK&page=5C30D9D8686F4B559D643067CA3F0453&itemKey=0050569134641EE3AC87F1B9F2F3C9BA&show=12&view=row&wec-locale=no

 

Torben Hangaard Rasmussen (red). 2014. Fagbokforlaget.