Boka Barn skaper Sted – Sted skaper Barn tar opp hva landskap, klima, værforhold, kultur og natur kan bety for barn. Forfatterne i denne antologien utforsker barns aktiviteter og barnehagepraksis gjennom steds- tids- og relasjonelle linjer. Tittelen gjenspeiler en dynamisk forståelse av sted, der mennesker og steder gjensidig skaper hverandre. Tim Ingolds økologiske antropologi, samt Doreen Masseys relasjonelle geografi er sentrale inspirasjoner til boka. I boka finner vi studier om romlig teori og dens relevans for små barn og  hvordan mennesker bebor verden gjennom å bevege seg i den. Vi finner også studier om vegfaring og fortelling og om barns stedsskaping gjennom bruk av digitale medier. Barnehagen studeres som et relasjonelt sted, som et sosialt sted, et sted for dyrking og som et kreativt sted. Vi får også innsikt i historiske forestillinger om verden som sted og vegviseren som pedagogisk ideal, samt rike beskrivelser av hvordan samiske tradisjonelle aktiviteter foregår som stedspraksis.

 

Les mer om boka og forfatterne her: https://www.fagbokforlaget.no/Barn-skaper-sted-sted-skaper-barn/I9788245022162