Webstedet«Utfordrer og bekrefter – et nordisk websted for å fremme likestilling/ jämställning i barnelitteratur og barnehager/barnomsorg» ble offisielt lansert torsdag 29. oktober på Høgskolen i Oslo og Akershus. På Genustest.no kan hvem som helst teste bildebøker, og fordype seg i hvordan bildebøker både kan bekrefte og utfordre tradisjonelle kjønnsnormer. Også hvordan bildebøker tar, eller ikke tar, hensyn til andre kategorier som etnisk tilhørighet, hudfarge, alder berøres også.

Ole Nordfjell er prosjektleder, Reform – ressurssenter for menn, Norge, og kan kontaktes på post@reform.no  eller på telefon +47 22 34 09 50.