«Lilla hjärtat är en mullvad» – «Nä, pengvin!». En studie av kontroversen kring Stina Wirséns filmfigur.

Här granskas skriverierna om Lilla Hjärtat och upptäcks en trojansk mullvad, såväl som en sentida variant av Kejsarens nya kläder. Denna gång ropar barnen dock inte att kejsaren är naken, utan att det över huvud taget inte rör sig om någon kejsare…

Boken handlar framför allt om vuxnas oförmåga att förstå bilder för barn. Alternativt: deras avsaknad av mod att ha tillit till sin synförmåga och intuitiva förståelse. Hur kunde ett dussin aktivister få sådant osedvanligt genomslag? Vilka yttrade sig? Vilka var tysta? Vilka glömdes bort? Vad gällde frågan egentligen och hur löd rasismargumenten? Håller de? Och mot vilka riktades omsorgen respektive föraktet?

Margareta Rönnberg. 2013. Filmförlaget , Visby.

 

(http://www.bokus.com/bok/9789197761413/lilla-hjartat-ar-en-mullvad-na-pengvin-en-studie-av-kontroversen-kring-stina-wirsens-filmfigur/)