Styringsgruppemote nov 2013I 2013 flyttet BIN-Norden administrasjonen av nettverket fra Danmark til Norge og 4. november ble BIN-Nordens styringsgruppemøte for 2013 avholdt ved Høgskolen i Bergen.

 

På møtet ble BIN-Nordens aktiviteter for årene som kommer diskutert og planlagt.

 

Fra venstre: Gitte Balling, Ida Marie Lyså, Jorunn Spord Borgen, Catharina Hällström, Elin Eriksen Ødegaard, Liv Torunn Grindheim og Liisa Karlsson. Dagný Kristjánsdóttir og Helga Birgisdóttir deltok på møtet via skype.