BIN-Norden konferansen 2014:

Børnekulturforskning – et interdisciplinært videnskabeligt emne 

Child Culture Research – an Interdisciplinary Scientific Topic

6. og 7. november 2014.

København, Danmark.

 

PROGRAM – (pdf) download

Call for papers, dansk versjon – (pdf) download

Call for papers, english version – (pdf) download

Post-conference letter av Elin Eriksen Ødegaard

 

Abstracts til panels og paper presentasjoner på konferansen (alfabetisk rekkefølge):

 

PANELS

Sandvik, Waterhouse, Øzalp, Engesnes, Vik, Jæger, Torgersen New technology for aesthetic and literacy processes in a multicultural kindergarten

Toft, Juncker, Jessen, Karoff, Nørgård Concepts of Play and Play Culture for the 21st Century

von Bonsdorff, Mustola, Ylönen Baby talk: natural communicative behaviour or cultural projection?

Ødegaard, Sparrman, von Bonsdorff, Karoff Research in children and young people’s culture: an interdisciplinary scientific topic?

 

PAPER PRESENTASJONER

Blok Johansen, Martin: Børn og unge som omstridt rum

Blume, Michael: Hvordan kan eksperimentelle processer undersøges og hvilke perceptuelle erkendelsesmuligheder får børn derigennem?

Christensen, Nina: Children’s literature studies on the move. Changing concepts and analytical approaches

Clausen, Thea Juhl Roloff: Computerspils narrativitet og visuelle udtryksformer i børns legekultur

Dagsland, Torunn P.: «Endelig gidder noen forskere intervjue oss elever om våre meninger om undervisningen i skolen»

Gulpinar, Tona og Hernes, Leif: hvordan forske for å forstå hvordan de estetiske fagene blir erfart av barn i alderen 0-3 år?

Gravesen, David Thore og Olesen, Peter Frostholm: Børn og unges socialisering i offentlige byrum

Henkel, Ayoe Quist: Ungdomslitteratur mellem medier. Eksemplificeret ved appen Tavs

Hovik, Lise og Nagel, Lisa: Deltakerstrategier i scenekunst for barn: Overfladisk interaksjon eller dyp deltakelse?

Jensen, Jens-Ole: Skole i bevægelse

Johansen, Stine Liv: Children’s digital media practices – new challenges, new approaches

Johansson, Barbro og Hultgren, Frances: Lekens mellanrum och flyktlinjer

Jørgensen, Helle H.: Hvordan bringes børns egen medielegekultur ind i skolens læringskultur?

Jørgensen, Henrik Taarsted: Pædagogiske intentioner med motion og bevægelse

Karlsson, Liisa og Lähteenmäki, Minna: Den spontana berättelsen- En möjlighet till rehabilitering för barn i svåra förhållanden

Karoff , Helle Skovbjerg: Børns håndtering af den farefulde leg

Karoff , Helle Skovbjerg: Leg og det farefulde

Kastrup-Larsen, Jørgen: The importance of the dimension of the aesthetics in education and upbringing for the students` all-round development

Klitnæs, Henriette: Under tydelighedens grænse – om filosofisk æstetik og børns æstetiske processer og kultur

Kortbæk, Hjørdis Brandrup: Kulturformidling til børn og forestillinger om demokrati, dannelse og transformation

Lund, Henriette: Veje til unges læselyst

Mæhlum, Simen:De yngste barna som kulturskapere i barnehagens hverdagsliv

Munkholm, Merete: Lærer-elevrelationer i et børneperspektiv

Ohm, Modgunn: Se, jeg klarte det!

Okhovat, Azadeh Poudeh:  The effects of culture on children’s perception of music emotion

Pettersson, Åsa: Måste barn alltid lära sig i barnkulturen?

Riddersporre, Bim og Söderman, Johan: Blivande förskollärares tidiga musikaliska erfarenheter

Savolainen, Ilona: Discussion on child readers, aesthetic ideals and popular fiction in Finland, 1900-1959

Sjöberg, Johanna: Children in visual culture; “childity” as a theoretical and methodological concept

Sjøblom, Bjørn: My name is Pewdiepie: Let’s play-videos as an arena for online youth culture

Skyggebjerg, Anna Karlskov: Børns fiktionsskrivning i fritiden

Anna Sparrman: The ontological practices of child culture

Thestrup, Klaus: DIGITAL WORLD CITIZENS – the experimenting community goes on-line

Tingstad, Vebjørg: Children consuming virtual world games

Toft, Herdis: Den kultiverede leg som deltagelseskultur

Toft, Herdis og Toft Nørgård, Rikke: Pla(y)cefully – når børn finder sted gennemt transformationer af institutionelle konstruktioner

Trénel, Lise Andersen: Fysiske aktiviteter i et trygt inkluderende læringsmiljø

Vestad, Ingeborg Lunde: Children’s uses of recorded music. On the constitution of musical meaning from the perspective of children’s culture

ÝrÍsberg, Hildur: Lille spejl på væggen der. Islandske fantasier i et internationalt sammenhæng

Ødegaard, Elin Eriksen:  Beyond child centeredness

Ålgren, Ylva: Shoppa med din panda! Konsumtionens plats i barns medievärldar