Med konferencen Børn & kultur – i teori og metode?, der støttet af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde løb af stablen på fondets kursusejendom Schæffergården i Gentofte i december 2005 startede BIN-Norden og Nordisk Ministerråd  projektet Børn & kultur i det 21. århundrede – hvad ved vi? Hermed udsender vi en række af de papers, der blev fremlagt og diskuteret på konferencen, i bearbejdet, redigeret og peer-reviewed artikelform. Da alle artikler bidrager til projektet og de samlede publikationer, der slutter det, har vi valgt ikke at lave opsamlende, diskuterende og problematiserende linjer, men blot at placere artiklerne under de undertemaer, de oprindelig bidrog til at belyse på konferencen. Vi indleder denne lille antologi med Dr. Art. Jorunn Spord Borgens åbningstale til konferencen.

På BIN-Norden og Nordisk Ministerråds vegne; Beth Juncker

 

Les Jorunn Spord Borgens åpningstale på konferansen Barn og kultur – i teori og metode? her.

Programmet for konferansen finner du her.

 

Børn & kultur – kontinuitet og forandring

Helena Saarikoski: Finnish Folkloristic Research on Children’s Lore
Vebjørg Tingstad: Barnekulturbegrepet i lys av BIN-Nordens egen historie
Mare Müüsepp: The Child In Estonian Culture During the 20th Century
Harriet Strandell: Åldersspecifikt eller ej? Sociologiska infallsvinklar

 

Børn & kultur – børneperspektiv og børns perspektiv?

Dion Sommer: Barndomssociologi som børneperspektiv? -En udviklingspsykologisk vurdering
Eva Ängaard: Ett barnperspektiv på förskolans bildaktiviteter
Margareta Aspán: Rum för förändring i skolan – ett svenskt skolprojekt för ökat elevinflytande
Rasmussen, Kampmann, Bøje: Børns hverdagsliv og børns kultur – som teoretisk og empirisk udfordring
Stine Liv Johansen: Seere i bleer – en undersøgelse af småbørns møde med de levende billeder
Elise Waagepetersen: Børneleg eller voksenkunst? Legens æstetik som kunstnerisk poetik
Taina Kyronlämpa Kylmännen: ”Finally, at the weekend… We have time to play and be together”
Maria Calissendorff: En grupp förskolebarns syn på sitt musikaliska lärande i fiolspel
Liisa Karlsson: Barnkunskap och barnens kunskap – barnperspektiv och barnens perspektiv
Niina Rutanen: The emergence of novelty and constraints in two-year-old children’s interactions

 

Børn & kultur – forskningens politik og etik

Annica Löfdahl: Barn, kamratkulturer och agency
Firouz Gaini: The presentation of children in the Faeroese public debate
Sarah B. M. Holm: Interaktive medier gennem en legekulturel optik – fordi alder (måske) er uden betydning