Følgende workshops fant sted på konferencen  Børn og kultur – det æstetiskes betydning i børnekultur og børns kultur? afholdt 25. – 28. oktober 2007 på Hotel Örk i Island.

Alle abstracts er med få undtagelser på engelsk – klik på overskriften.

 

Workshops fredag den 26. oktober 2007

Tema: Det æstetiskes betydning i børns hverdagspraksis

 

Workshop 1: Pædagogik og praksis
Ordstyrer og paneldeltager: Professor Dagný Kristjánsdóttir, Islands Universitet

13.30 – 13.50  Artistic methods as openers of one’s «own space» in special education.
Ved Aila Marjomäki, University of Jyväskylä, Finland

14.10 – 14.30  ”Gynggang” – om betydningen af æstetiske dimensioner i børns tilegnelse og produktion af sprog.
Ved lektor Anne Lindegaard og cand.mag. Henriette Vognsgaard, Fyns Pædagogseminarium, Danmark

14.40 – 15.10  Hvordan kan man i pædagogiske processer træne opmærksomheden for æstetik i hverdagen?
Ved lektor Sigrún Gudmundsdóttir, Islands Pædagogiske Universitet, Island

15.30 – 15.50  Den pædagogiske fortælling – det æstetiske i undervisningen.
Ved lektor Karin Esmann Knudsen, Syddansk Universitet, Danmark

 

Workshop 2: Leg, fantasi
Ordstyrer og paneldeltager: Professor Beth Juncker, Danmarks Biblioteksskole

13.30 – 13.50  Fantasidiskurser och estetiska framföranden i barns lek.
Ved lektor Annica Löfdahl, Karlstad universitet, Sverige

14.10 – 14.30  Stories in 8 to 12 year old children’s pretend Play.
Ved Reeli Karimäki Department of Folklore Studies, Helsinki University

14.50 – 15.10  Den ”frivole” leg – en undersøgelse af legekulturens æstetik.
Ved lektor Carsten Jessen, Center for Playware, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet, Danmark

15.30 – 15.50  Att ladda naturen med kulturella betydelser: fantasilek i skogen.
Ved lektor Eva Änggård, Tema Barn, Linköbing Universitet, Sverige

 

Workshop 3: Drama, fortællinger
Ordstyrer og paneldeltager: Professor Ulf Palmenfelt, Högskolan på Gotland

13.30 – 13.50 Zachris Topelius’ Children’s Theatre Concept and the Performative Aesthetics of Play.
Ved MA, Tutkija Eeva Mustonen, Department of Theatre Research, University of Helsinki, Finland

14.10 – 14.30 Estetisk selvdefinisjon. En kritisk omkonsep-tualisering av barns sosiodramatiske lek.
Ved Førsteamanuensis Faith Gabrielle Guss, Høgskolen i Oslo, Norge

14.50 – 15.10  Physical theatre as a communicative practice for meaning making in the multilingual youth encounter context.
Ved FD Heli Aaltonen, Åbo Akademi, Finland

15.30 – 15.50  Barnen som estetiker och medforskare i sin Närmiljö.
Ved docent ph.d. Liisa Karlsson, Helsingfors Universitet, Finland

16.10 – 16.30  Intentionel sanselig formidling.
Ved lektor Henrik Broue Jensen, CVU Lillebælt – Efter- og videreuddannelse, Danmark

 

Workshop 4: Web, net, computerspil, reklame
Ordstyrer og paneldeltager: Førsteamanuensis Tone Kolbjørnsen, Universitetet i Bergen

13.30 – 13.50 Barnets reflekterade kropp — en kritisk diskus-sion om konstruktion av jag och person på internet.
Ved høgskolelektor Patrik Hernwall og høgskoleadjunkt Sofia Lundmark, Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns Högskola, Sverige

14.10 – 14.30  I’m not perfect … Cyberæstetik som selvets forlængelse.
Ved lektor, mag.art. Jette Rygaard, Grønlands Universitet, Grønland

14.50 – 15.10  Handlingsestetikk i barns dataspillende.
Ved doktorand Pål Aarsand, Tema Barn, Linköbing Universitet, Sverige

15.30 – 15.50  Tolkning av barns multimediala bilder –  möjligheter och begränsningar.
Ved lektor Anna Klerfelt, Enheten för barn og Ungdomsvetenskap, Göteborgs Universitet, Sverige

16.10 – 16.30  Representationer av barn i tryckt reklammaterial.
Ved doktorand Johanna Sjöberg, Tema barn, Linköbing Universitet, Sverige

 

Workshops lørdag den 27. oktober 2007

Tema: Det æstetiskes betydning i medier, kunst og kultur for børn.

 

Workshop 5: Litteratur
Ordstyrer og paneldeltager: Docent ph.d. Liisa Karlsson, Helsingfors Universitet

13.00 – 13.20  Med barnet som måttstock – det naivas estetik.
Ved professor Lena Kaareland, Uppsala Universitet, Sverige

13.40 – 14.00  Det onde barnet
Ved professor Dagný Kristjánsdóttir, Islands Universitet, Island

14.20 – 14.40  Æstetik i ny dansk lyrik for børn.
Ved ph.d.-stipendiat Line Beck Rasmussen, Center for Børnelitteratur, Danmark

15.00 – 15.20  “It is best to eat poems” – Þórarinn Eldjárn’s and Carol Ann Duffy’s poetry for Children.
Ved ph.d.-stipendiat Olga Holownia, Islands Universitet, Island

15.40 – 16.00  Barnet og det sublime.
Ved lektor, cand.mag. Kristján Jóhann Jónsson, Islandsk Pædagogiske Universitet, Island

 

Workshop 6: Film og tv

Ordstyrer og paneldeltager: Fil.dr. Anne Banér, Stockholms Universitet

13.00 – 13.20  Images of child – culturally constructed Childhood.
Ved Tarja Pääjoki, University of Jyväskylä, Finland

13.40 – 14.00 Fina förortsungar utan fördomar. Om (o)balansen mellan estetik och pedagogik i svensk barnfilm.
Ved doktorand Malena Janson, Stockholms Universitet, Sverige

14.20 – 14.40  Kommersialisering av estetisk erfaring:
’Barbie of Swan Lake’ som case. Ved lektor, dr. art. Tone Kolbjørnsen, Universitetet i Bergen, Norge

15.00 – 15.20  En konkret analyse af dansk børne-tv fra 1968-1972, som udfordring til spørgsmålet
om ”det æstetiske” i kultur for børn.
Ved specialestudernede Helle Strandgaard Jensen, Roskilde Universitetscenter, Danmark

15.40 – 16.00 Barnprogrammets uttryck – Hur skapar och definierar barnprogram sin publik genom sitt språkliga och visuella tilltal?
Ved doktorand Åsa Pettersson, Tema Barn, Linköbings Universitet, Sverige

 

Workshop 7: Teater, publikum og kulturpolitik
Ordstyrer og paneldeltager: Professor Karin Helander, Stockholms Universitet

13.00 – 13.20  Children’s culture as a target of support in Finland.
Ved Anna Anttila og Kaija Rensujeff, Arts Council of Finland, Finland

13.40 – 14.00  Babydrama – teater och psykoanalys möts och förenas i livslustens tjänst.
Ved doktorand Ann-Sofie Bárány, Stockholms Universitet, Sverige

14.20 – 14.40  Performativ estetikk i teater for svært unge tilskuere.
Ved ph.d.-stipendiat Siemke Böhnisch, Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag, Norge

15.00 – 15.20  Øyeblikkets dramaturgi. Lek og improvisasjon i barneteater.
Ved høgskolelektor Lise Hovik, Dronning Mauds Minne, Norge

15.40 – 16.00  Inclusive Theatre Research – based on children’s experience with extraordinary/(dis)ability theatre.
Ved førsteamanuensis Rikke Gürgens Gjærum, Høgskolen i Harstad, Norge

 

Workshop 8: Musik, kunst og rum
Ordstyrer og paneldeltager: Forsker Jorunn Spord Borgen, NIFUSTEP

13.00 – 13.20  Music for the baby’s brain, but what about  aesthetics?
Ved lektor Helga Rut Gudmundsdottir, Islandsk Pædagogiske Universitet, Island

13.40 – 14.00  Hverdagslivets æstetik aflæst af børns skabelsesprocesser. Om børns symbolske kreativitet, når de med kroppen skaber rum og bevægelse.
Ved lektor Kim Rasmussen, Roskilde Universitetscenter, Danmark

14.20 – 14.40  Om barns forståelse av å miste noen – et  musikkeksempel fra kulturindustrien.
Ved ph.d.-stipendiat Ingeborg Lunde Vestad, Høgskolen i Vedmark, Norge

15.00 – 15.20  Relasjonsutviklende prosesser forstått som estetisk funderte dannelsesprosesser i møter mellom barn og kunst.
Ved Høyskolelektor, Guri Lorentzen Østbye, Høgskolen i Vestfold, Norge

15.40 – 16.00  Æstetik og kvalitet?
Ved doktorand Annika Gunnarson, Stockholms Universitet, Sverige