PERSPEKTIVER PÅ LEG   Perspektiver på leg handler om legen og det legende i livet. Bogen præsenterer fire perspektiver på leg – tre klassiske og et nyt. Spørgsmålet til legens væsen og værdi, legens redskaber og relationer er blevet stillet af mange pædagogiske tænkere gennem tiden. Spørgsmålene ligner ofte hinanden, men svarerne er meget forskellige, […]

PhD kurset finner sted ved Norsk senter for tverrfaglig barneforskning, NTNU. Påmeldingsfrist 1. november! Kurset vil være en kombinasjon av forelesninger og workshops. Perspektiver og begreper fra litteratur om narrativ metode er tenkt å danne grunnlag for at den enkelte deltager kan relatere disse til egen forskningstradisjon, til egen forskning og ikke minst, til den […]

BARNEKULTURFORSKNING I NORDEN – Et tverrfaglig nettverk for forskningsbasert kunnskap om Nordisk barnekultur. Unge nordiske forskere bringer nå ny kunnskap til barnekulturfeltet. Nettverket Barnekulturforskning i Norden (BIN-Norden) arbeider i perioden 2014-2018 med målsettinger om å få fram ny interdisiplinær kunnskap om barnekultur i Norden gjennom prosjektet Nordic Childhoods in Transformation (finansiert gjennom Nordplus Høyere utdanning) […]

BIN-Norden inviterer til konferanse 10.-11. november 2016 på Lysebu i Oslo. Påmeldingen har nå åpnet. The registration is open: http://www.nih.no/om-nih/organisasjon/fagseksjoner/seksjon-for-kroppsoving-og-pedagogikk/call-for-paper—bin-norden-konferanse-2016/  

The project Nordic childhood(s) in Transformation – Methodology for New Knowledge and Understandings in Higher Education– step II has been approved with 22 829 EURO for 2016- 2017. Master students are now invited to a joint intensive methodology course (3days) at master’s degree level in Oslo, November 2016. The course will be held in connection […]