BIN-Norden har over 200 medlemmer. De fleste er aktive forskere, men nettverket innehar også formidlere, kunstnere og personer som primært arbeider med kulturadministrasjon.

Medlemskapet i BIN-Norden er personlig, ikke institusjonelt. De fleste tyngre forskningsinstitusjoner på det barnekulturelle felt i Norden er representert gjennom nettverksmedlemmene. Det er viktig å understreke at den forskning som BIN-Nordens medlemmer utfører, eies og bekostes av forskerne selv (og de institusjoner de er tilknyttet), ikke av BIN-Norden.