PhD kurset finner sted ved Norsk senter for tverrfaglig barneforskning, NTNU.

Påmeldingsfrist 1. november!

Kurset vil være en kombinasjon av forelesninger og workshops. Perspektiver og begreper fra litteratur om narrativ metode er tenkt å danne grunnlag for at den enkelte deltager kan relatere disse til egen forskningstradisjon, til egen forskning og ikke minst, til den tverrfaglige barne- og barndomsforskningen. Det vil bli gitt en oversiktsforelesning/ introduksjon både av narrativ metode og den sosiale barne- og barndomsforskningen. Vi vil gå mer i detalj om livshistorieintervjuing, biografiske metoder (oral history og diary data), visuelle narrativer og barndomsminner.

10 studiepoeng

TRYKK HER for mer informasjon om kurset.

Påmelding innen 1. november til: anita.karlsen@svt.ntnu.no

Kursleder: Professor Vebjørg Tingstad, Norsk senter for barneforskning, NTNU, Trondheim