BIN–Norden styringsgruppe

BIN-Norden ledes av en styringsgruppe med representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Formannskapet, og dermed sekretariatet, går på skift mellom de nordiske landene. I august 2018 tok Designskolen Kolding over administrasjonen av nettverket, og formannskapet gikk til professor Helle Marie Skovbjerg, Designskolen Kolding og Niels-Peder Osmundsen Hjøllund, Københavns Professionshøjskole.

Danmark

Helle Marie Skovbjerg.  Designskolen Kolding, LAB for design & play/Professor

skovbjerg@dskd.dk (+45 91 30 33 00)

Niels-Peder Osmundsen Hjøllund. Københavns Professionshøjskole/Special Consultant, PhD
nihj@kp.dk (+45 41 89 89 56)

Norge

Jorunn Spord Borgen.  Norges idrettshøgskole/Professor

jorunn.spord.borgen@nih.no (+47 95 81 58 09)

Liv Torunn Grindheim. Høgskulen på Vestlandet/

Liv.Torunn.Grindheim@hvl.no (+47 55 58 59 35)

Finland 

Pauline von Bonsdorff. University of Jyväskylä/Professor

pauline.v.bonsdorff@jyu.fi  (+358 14 260 1484)

Liisa Karlsson. University of Helsinki/Adjunct Professor

liisa.karlsson@uef.fi (+358 9 1911 switchboard)

Susanne Ylönen.

susanne.c.ylonen@gmail.com