BIN–Norden styringsgruppe

BIN-Norden ledes av en styringsgruppe med representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Formannskapet, og dermed sekretariatet, går på skift mellom de nordiske landene. I 2013 tok Høgskolen på Vestlandet (tidligere Høgskolen i Bergen, Norge) over administrasjonen av nettverket, og formannskapet gikk til professor Jorunn Spord Borgen ved Norges Idrettshøgskole.

 

Norge

Jorunn Spord Borgen.  Norges idrettshøgskole/Professor

jorunn.spord.borgen@nih.no (+47 95 81 58 09)

Elin Eriksen Ødegaard.  Høgskolen i Bergen/Professor

elin.odegaard@hib.no (+47 55 58 59 32)

 

Danmark

Helle Marie Skovbjerg.  Kolding Designskole, LAB for design & play/Professor

skovbjerg@dskd.dk (+45 91 30 33 00)

Niels-Peder Osmundsen Hjøllund. UCC Professions-Højskolen/Assistant Professor

NIHJ@ucc.dk (+45 41 89 89 56)

Gitte Balling (suppleant).  Københavns universitet/Adjunkt

gb@iva.dk (+45 32 34 15 37)

 

Finland 

Pauline von Bonsdorff. University of Jyväskylä/Professor

pauline.v.bonsdorff@jyu.fi  (+358 14 260 1484)

Liisa Karlsson. University of Helsinki/Adjunct Professor

liisa.karlsson@uef.fi (+358 9 1911 switchboard)

Susanne Ylönen.

susanne.c.ylonen@gmail.com