BIN–Norden styringsgruppe 2013-15

BIN-Norden ledes av en styringsgruppe med representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Formannskapet, og dermed sekretariatet, går på skift mellom de nordiske landene. I 2013 tok Høgskolen i Bergen (Norge) over administrasjonen av nettverket, og formannskapet gikk til professor Jorunn Spord Borgen ved Norges Idrettshøgskole.

 

Norge

Jorunn Spord Borgen.  Norges idrettshøgskole/Professor

[email protected] (+47 95 81 58 09)

Elin Eriksen Ødegaard.  Høgskolen i Bergen/Professor

[email protected] (+47 55 58 59 32)

Alicja Renata Sadownik (suppleant). Høgskolen i Bergen/Førsteamanuensis

[email protected]

 

Sverige

Catharina Hällström. Stockholm Universitet/Centrum för barnkulturforskning/Fil dr.

[email protected] (+46 08 16 30 71)

Ellinor Lidén (suppleant). Stockholm Universitet/Centrum för barnkulturforskning/Institutionen för musik- och teatervetenskap/Fil mag.

[email protected][email protected] (+46 08 16 36 87)

 

Danmark

Helle Skovbjerg Karoff.  Aalborg Universitet/Adjunkt, ph.d.

[email protected] (+45 21 30 29 79)

Gitte Balling (suppleant).  Københavns universitet/Adjunkt

[email protected] (+45 32 34 15 37)

 

Finland 

Pauline von Bonsdorff. University of Jyväskylä/Professor

[email protected]  (+358 14 260 1484)

Liisa Karlsson. University of Helsinki/Adjunct Professor

[email protected] (+358 9 1911 switchboard)