Børnekulturforskning – et interdisciplinært videnskabeligt emne 

6.-7. november 2014

Konferencen finder sted på Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

Birketinget 6, 2300 København S.

 

 

Tema

Inden for de seneste 30 år har børnekulturforskningen etableret sig som et tværfagligt felt, der rummer forskere fra blandt andet sociologi, pædagogik, psykologi, æstetik, litteratur-, kultur- og medievidenskab, køns- og idrætsforskning.  Forskning relateret til børn og unge henter dens videnskabelige og metodiske grundlag fra en lang række forskellige discipliner og traditioner. At børnekulturforskningen har udviklet sig sådan skyldes ikke mindst at forskningens genstand – børn og unge og deres kultur – ikke lader sig identificere og diskutere ud fra ét perspektiv alene. Dette vilkår er kun blevet forstærket af, at den kulturelle praksis blandt børn og unge i stigende grad er blevet medialiseret. Samfundet efterspørger ikke kun forskning i børn og unge, men også en forskningsbaseret viden, der kan finde anvendelse både på et politisk besluttende niveau og i en institutionel praksis og som afspejler den mangfoldighed, der præger børns kultur.

Spørgsmålet er hvordan vi kan definere børnekulturforskningen som et interdiciplinært videnskabeligt emne? Hvad kendetegner børnekulturforskningens ontologi, epistemologi og metodologi? Hvilke akademiske udfordringer er der? Hvilke videnskabelige erkendelsesinteresser relaterer til børneperspektivet og børns perspektiv, til børnekultur og børns kultur? Og hvad kan børnekulturforskningen bruges til og hvad bliver den brugt til? Det vil vi gerne diskutere på konferencen.

Vi indbyder hermed til en konference, hvor forskere med varierende videnskabsteoretiske perspektiver, metodologiske afsæt og metodiske fremgangsmåde har mulighed for at udveksle og diskutere børnekulturforskningens mange tilgange, hvilke spørgsmål vi endnu mangler at stille og hvor vi kan styrke forskningen ved at arbejde på tværs af discipliner.

Undertemaer:

  • Metodologiske perspektiver på børnekulturforskningen
  • Empiriske studier af børns kultur og børnekultur
  • Social-, kultur, – og læringspolitiske perspektiver på børnekultur
  • Samfundsvidenskabelige og humanistiske perspektiver på forholdet mellem børn og kultur
  • Børnekultur i en medialiseret tidsalder
  • Børnekultur, børns kultur, kunst og æstetiske processer

Konferencen tager afsæt i de seneste 3 BIN-konferencer med det overordnede tema Børnekultur i det 21. århundrede (2005, 2006, 2007), men ønsker at løfte den forskning og de diskussioner frem som har fundet sted siden. Konferencen henvender sig til forskere og undervisere med interesse for børnekulturforskning. Målet med den nordiske konference er at styrke det nordiske fællesskab vedrørende børnekulturforskning og fremme dannelsen af nordiske netværk af forskere.

Konferencesprog: Dansk, norsk, svensk og engelsk.

 

Velkommen til København i november 2014!

 

Styregruppen for BIN-Norden

Jorunn Spord Borgen (leder af styregruppen), Norge

Elin Eriksen Ødegaard (leder af sekretariatet) , Norge

Liv Torunn Grindheim, Norge

Catharina Hällström, Sverige

Ellinor Lidén, Sverige

Helle Skovbjerg Karoff, Danmark

Gitte Balling, Danmark

Pauline von Bonsdorff, Finland

Liisa Karlsson, Finland

Hildur Ýr Ísberg, Island

Related Posts