Charter – børns ret til leg og kunst

FNs barnekonvensjon er grunnlag for et engasjement og debatt rundt barns kulturelle og demokratiske rettigheter, samt voksnes rolle og barns plass når det gjelder ivaretakelsen av disse rettighetene.

I forbindelse med Nordisk seminar om barnekultur i Landskrona 12-13. mai 2014 (gjennomført med støtte fra Nordisk Kulturfond/Nordic Culture Point) ble det vedtatt et opprop som knytter barns rettigheter til lek og kunst. Les oppropet/charteret med tilhørende underskrifter under, etterfulgt av innsigelser fra Margareta Rönnberg.

 

Charteret vedtatt på Nordisk seminar om barnekultur kan lastes ned i dansk, svensk eller norsk versjon. Underskrifter finner du her.

 

Innsigelser til charteret, fra Margareta Rönnberg, finner du her.

 

Related Posts